یادداشتهای شخصی احمدرضارحیمی

"بسم رب الشهدا و الصدیقین"
در پانزدهمین روز از ماه خدا در یکی از سالهایی که فرزندان آقا روح الله سودای آسمانها را داشتند به جرگه زمینیان پیوستم. آشنا به علوم آسمان و زمین و علاقمند به تاریخ معاصر ایران.این علاقه من را به سیاست کشاند ولی اهل سیاست نیستم، معتقدم سیاست "اهل"خودش را دارد و ما "اهلیت"آن را نداریم.منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستم.
arrahimi@chmail.ir
اینستاگرام
https://www.instagram.com/ahmadrrahimi

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

اول کتاب "خسی در میقات" مرحوم جلال آل احمد این مطلب کوتاه امده :
و از وی می آید رضی الله عنه که گفت یکبار به مکه شدم خانه مفرد دیدم.گفتم حج مقبل نیست.کی من سنگها ازین جنس بسیار دیده ام.بار دیگر برفتم خانه دیدم و خداوندخانه دیدم.گفتم کی هنوز حقیقت توحید نیست.بار دیگر برفتم.همه خداوند خانه دیدم.و خانه نه.بسرم فرو خواندند(کی) یا بایزید اگر خود را ندیدی و همه عالم را بدیدی مشرک نبودی. و چون همه عالم نبینی و خود را بینی مشرک باشی. آنگاه توبه کردم و از دیدن هستی خود نیز توبه کردم.
علی بن عثمان هجویری
کشف المحجوب ص 134
  • احمدرضا رحیمی