امروز صبح حدودساعت9:30دقیقه رفتم در اموزشگاه رانندگی  ثبت نام کردم وقتی ازکنار تالار رد شدم دیدم خیلی شلوغ است ،متوجه شدم که مراسم تودیع سرهنگ رضایی است.خوب وقتی ثبت نام تموم شد برگشتم خونه ومشغول کارهای عقب افتاده شدم که پدرم زنگ زد وگفت "کارمند اداره گازمی گه قبض قبلی شما جایی ثبت نشده وباید  مبلغ قبض قبلی وفعلی را باهم پرداخت کنید"که جمعا 485هزارتومن میشد.دوباره پا شدم ،دربین راه به پدرم رسیدم .ایشان را فرستادم خونه وخودم پیگیر کار شدم...خلاصه بعداز کلی بحث با کارمندان مبلغ قبلی را که 170هزار تومن بود کم کردند بعد از جروبحث یکی ازکارمندان شروع کرد با من صحبت کردن(ازباب نصیحت) ...گفت" ببین با بکاربردن  اصطلاحات احمدی نژادکاردرست نمیشودو..."درحالیکه من تابحال این اصطلاحی که بکار بردم از احمدی نژاد نشنیده ام و... این اولین مبارزه...

دومین ان وقتی خواهرم از سرکار اومد اتفاقی که درمحل کار افتاده بود را گفت که همه اعضا خونه اتیش گرفتند(این بهترین اصطلاحی است که عمق فاجعه را بتونید درک کنید) خلاصه دنبال این قضیه را گرفتم البته تا جایی که در توانم بود که تا یک ساعت پیش با فردی که قسمتی ازاین بی عدالتی مربوط به ان میشدحدود نیم ساعتی صحبت کردم  که فعلا قولهایی داده شد...به نظرم یکسری ادمای فاسد در بدنه سیستم اداری این نظام اسلامی نفوذ پیدا کرده اندکه فقط با امام خامنه ای گفتن مردم را فریب میدهند

الانم به قول حسین رسم کشیده شده اصلا حال ندارم  میخوام برم شام بخورم ...

یاحق