شاید کسانیکه عکاسی نجومیرا به صورت تجربی شروع کرده باشند و معلمی نداشته باشند،عکاسی از آسمان با فلش خیلی طبیعی باشه!!! چند وقت پیش خاطرات یکی از عکاسان نجومی را میخوندم که ایشون هم کارشو با فلش شروع کرده بود. وقتی که این خاطرات رو خوندم یکدفعه یاد اولین عکسی که از ماه گرفتم افتادم و کلی خندیدم و خیلی برایم جالب بود که این خاطره را که به کلی فراموش کرده بودم دوباره برایم یادآوری شد.این عکس برمیگردد به سال ۸۰-۸۱یعنی حدود ۱۰سال پیش،در اولین روزهایی که تلسکوپ را ساخته بودم یک روز به مهدی محقق که اون روز نجوم کار می کرد گفتم مهدی:به اولین ارزوی نجومی ام رسیدم و حالا میخوام عکاسی نجومی کار کنم و...بعد از اینکه صحبتهام تموم شد مهدی گفت اتفاقا تو دوربین من یه فیلم ۳۶تایی هس که منتظرم فیلم تموم بشه وبدهم چاپ،اگه میخوای بیا با این دوربین عکس بگیریم . من خیلی خوشحال شدم وگفتم همین امشب دوربینا بیار تا عکس بگیرم...خلاصه تلسکوپ را بردیم رو پشت بام تا از ماه به روش افوکال عکس بگیریم. بدلیل دست ساز بودن تلسکوپ و تقریبا در سمت سمت الراس بودن ماه ،لوله چشمی در وضعیت مناسبی قرار نمیگرفت. من به مهدی گفتم مهدی من لوله را نگه میدارم وتوهم لنز دوربینا بزار روی چشمی تلسکوپ وعکس بگیر.مهدی پشت تلسکوپ رفت ومن هم در مقابل مهدی لوله را نگه میداشتم در این حالت دوربین شایدکمتراز ۲۰سانتی متر با چشمم فاصله داشت.بعداز ۲۰دقیقه کار در تاریکی وگشودگی مردمک چشم فکر بکنید اگه یک چراغ قوه ضعیف در مقابل چشم شما قرار بگیرد چه میشود تاچه رسد یک نور قوی تر...خلاصه مهدی گفت یک دو سه و عکس رو به همراه فلاش گرفت.وای عجب لحظه ای بود ،خدا نصیب هیچ کسی نکنه .یکدفعه چشمامو گرفتم وهمونجا نشستم وگفتم مهدی چیکار کردی؟تا ۳-۴دقیقه همینطور نشستم .فلاش انقدر قوی که حتی چشم مهدی رو هم زده بود ولی زیاد چشمشو اذیت نکرد وهمونجا شروع کرد بخندیدن...خلاصه اون شب خیلی به این کارمون خندیدم ویک شب بیادماندنی شد.چند روز بعد که عکس چاپ شد ماه بود ولی فولو در اومده بود که کسی نمیتونست بفهمد چی هس.مهدی میگفت هرکی ازم میپرسید این چیه میگفتم این یک سیاهچاله هس و دوباره خندیدیم.  

بنا به پیشنهاد آقای رحیمی چندروزیه دارم سایتهایی که مسابقات بین المللی عکاسی نجومی را برگزار می کنند ،رصد میکنم تا بعنوان خبر برای سایتهای مربوطه بفرستم.بدلیل اینکه در اواخر سال۲۰۱۲هستیم تقریبا این مسابقات تموم شده به جز یک سایت که هنوز شرایطش را اعلام نکرده.