این هم یک سایت فوق العاده استثنایی که ذره ای از عظمت و قدرت الهی را نشان می دهد. در این سایت شما از ریز ترین ذره موجود در جهان که البته قابل مشا هده هست را رصد می کنید تا کل عالم هستی... .

انسان اگه این جور مسائل را به دیده افلا یتدبرون نگاه کنه خیلی از مسائل عایدش می شود و ممکن است نه نه،قطعا نگاه و رفتارش نسبت به مسائل جاری زندگی عوض می شود... .می خواهم خاطره ای را امشب در وبلاگم بگذارم که تا به حال به هیچ کس نگفتم و اون اینه که در ماراتن مسیه سال ۸۳ که شرکت کردم (شبی است تمام رصدگران با تجربه آسمان شب با هم در رصد اجرام سماوی به رقابت می پردازند) شبی واقعا به یاد ماندنی وتجربه ای فوق العاده لذت بخش برایم بود.در این ماراتن از اذان شب تا موقع به اصطلاح گرگ ومیش هوا باید ۱۱۰جرم سماوی و چند جرم دیگر که در فهرست های دیگر هست را با تلسکوپ پیدا کنیم ونشان داور بدهیم.خوب اون شب ما خیلی خوب داشتیم کار میکردیم و مشکلی به جز خستگی راه ودر حدود ۴۸ساعت بی خوابی نداشتیم!.من برای مقطعی کوتاه به کمک یکی دیگر از دوستان اصفهانی رفتم،هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که برادرخوبم اقامهدی امد وگفت احمد بدوبیا ام ۸۱و۸۲را ببین.من که تا اون لحظه فقط عکس این دوکهکشان رادر مجلات دیده بودم بی درنگ کار را رها کردم و آمدم.می دانستم چه صحنه ای را باید ببینم دوکهکشان در میدان دید تلسکوپ آن هم در یکی از تاریکترین نقاط ایران و ازطرفی در ایده آل ترین شرایط رصدی...دیگه بهتر از این نمی شه ،باید صحنه زیبایی مجموعه این شرایط خلق کند .خلاصه وقتی که چشمم را در به دهانه چشمی تلسکوپ گذاشتم ،شاهد یکی از زیباترین صحنه های جهان بودم ،با دقتی خاصی به جزئیات دقت می کردم،از این کهکشان به اون کهکشان می پریدم !و لذت می بردم و از عظمت پروردگار و زیبایی این دو کهکشان در دلم الله اکبر الله اکبر می گفتم... .واقعا حسابی تحت تاثیر عظمت و زیبایی این دو کهکشان قرار گرفتم بطوریکه تا دو سه روز نصف شب از خواب بیدار نمی شدم بلکه جاکن می شدم و بلافاصله به یاد این دو کهکشان می افتادم....

راستی تا یادم نرفته سایت رو معرفی کنم ، ببینید و لذت ببرید.اینجا کلیک کنید.