پارسال در چنین ایامی بود که برای سخنرانی احمدی نژاد به تالار وزارت کشور رفتیم. قصدداشتم مفصل در مورد این سخنرانی و حواشی آن بنویسم ولی حوصله شا ندارم! دعوای محافظین رئیس جمهور،هو کشیدن حضار بخاطر اسم مشایی،مسخره کردن یکی از وزرا ،جلوگیری از ورودمان به خود تالار ومهمتر از همه اتوبوسمان که یک ضایع بازاری برایمان بوجود اورد که می خواستیم لا زمینبریم یعنی فرض کنید ما را با فرغون بردند،یه چیزی تو همین مایه ها...

برنامه امروز دیروز فردا را یک برنامه خیلی قشنگیه.در این برنامه که پریشب با حضور دکترعباسی برگزار شد ایشون یک نظری را در مورد واقعه طبس دادند با اینکه جالب بود ولی یه کمی همه را تکون داد بطوریکه طرف مقابل به مخالفت با این نظر برخاست و موضع گیری کرد.مضمون نظر این بود که آنچه که باعث شد کودتای نظامی امریکا برای ازاد کردن عوامل لانه جاسوسی به شکست بخورد طوفان شن نبود بلکه هلی کوپتر های فرسوده امریکا بود چون در این طرح بعد از ازاد کردن گروگانها هلی کوپترها باید در ایران می ماند وبا یک هواپیما به امریکا می رفتند اینها تصمیم گرفتند که از این هلی کوپتر ها استفاده کنندو... .برای خواندن مشروح این برنامهاینجا کلیک کنید.