الان حدود چهار پنج خط  در مورد دیدگاه شخصی خودم راجع به این خاطره نوشتم ولی منصرف شدم و پاکش کردم.خلاصه این خاطره را باید بعضی از مسولامون بخونند.هرچند می خونند ولی در سخنرانیهاشون مانور میدند نه در عمل.اینجا کلیک کنید