این چند روز حس و حال پست گذاشتن رو نداشتم

این حس و حال با دیدن این عکس و این فیلم کلا دگرگون شد

 
برای دیدن مستندی در این خصوصایـــنــجاکلیک کنید