درحالی که در وصیت‌نامه شهدا چیزی غیر از سفارش به حفظ اسلام، اجرای احکام اسلام، و پیروی از رهبر دیده نمی‌شد، متأسفانه امروز آخرین و بلندترین اهداف ما برداشتن تحریم‌ها شده است، و در سخنان مسئولان کشور، صحبتی از دین نیست، و می‌گویند: مردم بی‌خود دغدغه آخرت دارند! 93/11/27