تا بحال فکر می کردم علم سیاست و روابط بین الملل خیلی پیچیده است و کار همه کسی نمی تونه باشه ولی از این به بعد دیگه این طور فکر نمی کنم و می گویم علم سیاست و روابط بین الملل خیلی راحته و کار هرکسی می تونه باشد... .لابد می پرسید برای چی از این نظرت ۱۸۰درجه برگشتی؟به خاطر اینه که رئیس جمهورمون در جریان سفر اخیرش به سوئیس و شرکت در اجلاس داووس با شبکه دولتی آر تی اس سوئیس مصاحبه می کند و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران وجوددارد ،میفرمایند:هیچ دشمنی تا ابد پایدار نمی ماند،همچنین هیچ دوستی نیز ابدی نیست.بنابراین دشمنی ها را باید به دوستی تبدیل کنیم.با کمی تلاشاز هر دوطرف،امکان تبدیل سه دهه دشمنی ایران و آمریکا به روابط دوستانه وجود دارد.این یعنی دشمنی سه دهه امریکا از دید اقای روحانی،وبیش از شش هفت دهه از دید ملت بزرگ ایران قراره در عرض کمتر از چهار سال و صد البتهبا کمی تلاشاز بین بره و همه چیز خوب خوش خرم بشه.خوب این هم یه مشی سیاسیه دیگه فقط تنها عیبی که داره یه کم دوز خوش خیالیش بالاست،انهمکمی.راستی از این به بعد هم در مورد اسرائیل باید بگیم،ما دوست دوست اسرائیل هستیم تا این مشکلمون هم حل بشه.در آخر به نظر شما منظور آقای روحانی از جمله هیچ دوستی ابدی نیست چی می تونه باشه؟