دیشب اخرین شبِ ده شب سخنرانی منزل ایت الله ناصری بود که توفیق حضورش را داشتم.اقای حسینی کارشناس برنامه سمت خدا در سخنرانیشون توصیه کردند که کتاب فضیلت های فراموش شده را که در احوالاتمرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی نوشته شده است رو بخوانیم و با این مرد الهی آشنا بشویم. ایشون می گفتند که من با اینکه این کتاب رو چندین بار خوانده ام ولی بازهم هرزگاهی ان کتاب رو مطالعه می کنم . ایت الله جنتی هم در ابتدای کتاب توصیه کرده اند که"کتاب رو مکرر و با دقت بخوانیدو عجله نکنید". امروز "سیزده بدر" خود را صرف مطالعه این کتاب کردم و حدود بیست صفحه از آن باقی مانده که ان شاءالله در روزهای آتی میخونمش. هیچ توضیحی برای این انسان والا مقام ندارم فقط به دوستانم توصیه می کنم که حتما حتما حتما این کتاب رو بخونید.


 مرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی