این گفتگو در همین روزها انجام شد

مــــــن:فلانی این برند G&D رو می بینی پشت کاپشن این آقا

دوستم:خوب!
مــــــن:دولچه و گابانا،دو تا مرد هستند، این یه برند همجنس بازیه

دوستم:چی !
مـــــــن:این دوتا نوجون که بودند عاشق همدیگه میشند و باهم دیگه ازدواج می کنند و بعد برای اینکه چرخ زندگیشون بچرخه همین شرکت طراحیه لباس و پوشاک رو تاسیس می کنند
دوستم:والاچی بگم؛ آخه بر چه اساسی صحبت می کنی ،من نمی دونم شما چرا این جوری هستید؟
مـــــن :چه جوری؟
دوستم:هرچیزی رو که می بینید سریع ربطش می دید به این جور مسائل.ببینم پس ما از این به بعد اگه مثلا سوهان اخوان را دیدیم سریع بگیم خوب اینا همجنس بازند
مـــــن:این چیز بدی نیس برای اون ور آبی ها؛تازه تبلیغ براش می کنند ؛انجمن براش تشکیل می دهند و قسمتی از بودجه همین شرکت صرف همین امور میشه دیگه

دوستم:می دونم برا خارجیها بدنیسولی یعنی تا این حد میخاند آبروی خودشونو ببرند!

صحبتهامون که به این جمله آخر رسید این حالتها بهم دست داد  احساس کردم اگه یه ستون کنارم بود سرم رو می زدم تو ستون

توضیح اینکه ما در انواع مختلف تحریم بسر می بریم که یکی از تحریم های ما حقوق بشر است. چون ایران رعایت حقوق همجنس بازها رو نمی کنه و حکم اعدام رو برای مجرمان اجرا می کنه و چیزای دیگه که من نمی دونم، ما در تحریم حقوق بشر هم هستیم

پ .ن:پشت پرده منزجرکننده درباره برند «D&G»